oferta

Zakład oferuje usługi w zakresie obróbki cieplno-chemicznej objetoœciowej i powierzchniowej.

NAWĘGLANIE:
Stosujemy piece wgłębne typu PEGat 950/2; PEGat 950/3; PEGat 950/5 z zastosowaniem atmosfery o dużej rozporzšdzalnoœci węgla na bazie izopropylenu.
Maksymalne wymiary detali wykonywanych ze stali węglowych i stopowych do nawęglania: œrednica D=610mm; L=2100mm.

HARTOWANIE OBJĘTOŒCIOWE; WYŻARZANIE
Prowadzimy w atmosferze naturalnej i ochronnej. Detale o wymiarach max: D=500; L=2100. Temperatura max hartowania 1000oC

HARTOWANIE INDUKCYJNE - POWIERZCHNIOWE
- pršdami œredniej 8kHz i wysokiej częstotliwoœci 440kHz. Głębokoœć warstw hartowanych od 1-10 mm a przy stalach stopowych do 15mm. Wałki o max. D=260mm L=4500mm. Koła zębate ewolwentowe, łańcuchowe, płaskie – œrednice dowolne o ciężarze max. 1000kg.

AZOTOWANIE PLAZMOWE – JONOWE
Stosowane na stale stopowe konstrukcyjne i narzędziowe na częœciach maszyn i narzędziach.

-30HM;40HM;16HG;15HN;18HGM;18HGT;18H2N2 na twardoœć 650-850HV5 np.: na koła zębate, wałki, korbowody, tuleje, wrzeciona, œruby pocišgowe, œlimaki
-25H2MF;38HMJ;WCL;SW7M;4H13;NC10 na twardoœć 900-1200HV5 np.:matryce kuŸnicze, cišgadła, elementy wtryskarek, form do tworzyw, narzędzia jak: frezy, wiertła, gwintowniki.

Proces prowadzony jest w temp. Od 350-550 C w piecach próżniowych o wymiarach komory roboczej; œrednica D=600 i wysokoœć L=3500mm oraz D=1000 i wysokoœć L=900mm.
Głębokoœć warstw azotowych od 0,08mm do 1,0mm w zależnoœci od gatunku stali i czasu azotowania od 0,5-120h

HARTOWANIE PRÓŻNIOWE
W piecu o wymiarach 510x340x350, na stalach wysokochromowych np. NC11LV, WCL itp. oraz szybkotnšcych np. SW7M itp.


GRT STUDIO | Strony Internetowe | 2008r. hartownia.com